Hjemhavn

 

Kære medlemmer

 

 

Søndag den 25. februar klokken 14.00 får vi besøg af Jørgen Vest, der vil fortælle om en af sine mange rejser. Denne gang skal vi høre om en tre ugers motorcykelekspedition gennem Tyrkiet.

 

 

 

 

Kalender 2018

Søndag 25.02 Kl 14.00 Klubeftermiddag. Globetrotter Jørgen Vest kommer og

underholder. Nærmere følger

Lørdag 17.03 Kl 08.00 Frivilligt arbejde med morgenkaffe og mad til middag

2. påskedag: klokken 14-16.00 Anne-Lises niece kommer og fortæller om sit liv oplevelser i Indien, hvor hun bor til dagligt.

Lørdag 14.04 Kl 08.00 Søsætning

Onsdag 02.05 Kl 18.00 Start onsdagssejladser

Mandag 28.05 Kl 18.00 Arbejdsaften m. grill. Nærmere følger

Lørdag 02.06 Kl 10.00 Fællestur til Udbyhøj med overnatning. Nærmere følger

Lørdag 09.06 Kl 09.00 ”Kattegat Classic” Se opslag i klubhus

Onsdag 13.06 Kl 18.00 Sidste kapsejlads før ferien

Lørdag 16.06 Kl 13.00 Åbent hus og fiske/rygedag

Fredag 22.06 ”Volvo Ocean Race” i Århus. Se oplag i klubben

Lørdag 23.06 Kl 18.00 Skt. Hans aften med Grill og bål

 

FERIE

 

Onsdag 08.08 Kl. 18.00 Aftensejladser fortsætter

Lørdag 18.08 Lysregatta / Randers Festuge

Lørdag 25.08 Kl. 12.00 Start Kl.: 13:00 Kanaløen rundt og havnefest kl. 19:00

Onsdag 12.09 Kl 18.00 Sidste kapsejlads 2018

Lørdag 06.10 Kl 13.00 Fællestur med afslutning i klubhuset. Nærmere følger

Lørdag 20.10 Kl. 08.00 Bukkene stilles frem – samt frivilligt arbejde

Lørdag 27.10 Kl. 08.00 Bådene tages op

Torsdag 15.11 Kl 19.30 Generalforsamling

Mandag 31.12 Kl 10.00 Nytårstaffel

 

Nyheder og andre informationer, som vedrører medlemmerne, vil blive opslået i klubhuset og oplyst her på klubbens hjemmeside

 

 

Printvenlig version af kalenderen til køleskabslågen

Adresse:

Engvej 1, Uggelhuse

8960 Randers SØ

 

http://www.danskehavnelods.dk/#HID=834

Beliggenhed

Kattegat, Randers Fjord

56°28,3'N 10°12,4'E - kort 111

Marinaen består af et ca. 60 m langt og 35 m bredt

bassin. Umiddelbart E herfor findes en T-formet bro (gæstebro) ud mod fjorden.

 

Dybder

Dybden i indsejlingen til havnen er 2,0 m og i bassinet 2,0 m aftagende til 1,7 m i den

inderste del. Ved gæstebroens brohoved 3,0 m og inden for dette 1,5 m.

 

Største skibe der kan besejle bassinet:

Længde ca. 12 m, bredde 4,0 m og dybgang 2,0 m.

 

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5-0,8 m. NW-lig vind kan give indtil 1,5 m højvande og E-lig vind giver lavvande.

 

Fartbegrænsning

I bassinet 3 knob.

 

Ressourcer

El og vand på broerne. En 200-kg mastekran. Slæbested.

 

Havnekontor

Telefon 87 95 97 04

 

Toldklarering

Toldcenter Østjylland. Telefon 72 22 12 12

 

Særlige bestemmelser

Se Særlige bestemmelser under Randers Havn om regler for besejling af Randers Fjord.