Uggelhuse Marina
Fartbegrænsning
I bassinet 3 knob.
Havnekontor
Telefon 40 52 52 99 / 52 52 99 99
e-mail: usk@uggelhusesejlklub.dk
Beliggenhed
Kattegat, Randers Fjord
56°28,3'N 10°12,4'E - kort 111
Toldklarering
Toldcenter Østjylland.
Telefon 89 32 73 00.
Havnen
Marinaen ejes af Uggelhuse Sejl-klub og består af et ca. 60 m langt og 35 m bredt bassin. Umiddelbart øst herfor findes en T-formet bro (gæstebro) ud mod fjorden.
Dybder
Dybden i indsejlingen til havnen er 2,0 m og i bassinet 2,0 m aftagende til 1,7 m i den inderste del.
Ved gæstebroens brohoved 3,0 m og inden for dette 1,5 m .
Største skibe
Længde ca. 12 m , bredde 4,0 m og dybgang 2,0 m .
Ressourcer
El og vand på broerne.
En 200-kg mastekran. Slæbested.
Vandstand
Forskellen mellem middelhøj-vande og middellavvande er 0,5- 0,8 m . NW-lig vind kan give indtil 1,5 m højvande og E-lig vind giver lavvande.
Særlige bestemmelser
Se Særlige bestemmelser under Randers Havn om regler for besejling af Randers Fjord.

Havnereglementet

luftfoto af havnen